Atac 6

12019

$ 139.99

Atac 8

12026

$ 159.99

Ctf Attack Toe 8

CO52-02198

$ 161.00

Ctf Attack Toe 6"

CO52-02196

$ 155.99

Tactical Company Cst Boots

12207

$ 80.00

Tall Tanto Boot

83BT07

$ 159.99

Composite Toe Blackops Boo

83BT08

$ 159.99

Tac Assault Boot

83BT10

$ 159.99

Hrt Boot - Urban Waterproo

11001

$ 169.99

Hrt Haste Patrol Boot

11008

$ 129.99

Atac 8" Side-zip Boot

12001

$ 109.99

Atac 6" Low Boot

12002

$ 99.99

Atac Storm 8" Waterproof S

12004

$ 139.99

Atac 8" Side Zip Boot

12007

$ 109.99

Atac 6" Low Boot

12008

$ 99.99

Atac 6" Side Zip Boot

12018

$ 99.99

Taclite 6" Side Zip Boot

12021

$ 129.99

Taclite 8" Side Zip Boot

12022

$ 139.99

Atac 6" Side Zip Boot

12025

$ 99.99

Company Boot 2.0

12032

$ 119.99

Winter Taclite 8" Boot

12034

$

Waterproof Taclite Boot

12037

$

Speed 8"

12115

$

Speed 6"

12116

$ 84.99

Xprt Tactical Boot 8"

12201

$ 179.99

Light Assault Boot

83BT00

$ 169.99

Black Ops Boot

83BT03

$ 179.99

Help

info@pxtac.com

+971-2-5538219 +971-2-5538562